andreADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Zehnder Hungary Kft. adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat)

 

Jelen Szabályzat tartalmazza, hogy az Ön, mint az adatkezelés érintettje (a továbbiakban mint Érintett) vonatkozásában cégünk mely adatokat és milyen célból jogosult rögzíteni és kezelni, valamint miként védjük azokat.

A személyes adatok kezelésének alapelvei:

a) az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) a kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) az adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); valamint

g) szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való megfelelést igazolni lehessen („elszámoltathatóság”).

 

1. Érvényességi terület és felelős

Jelen szabályzat a www.zehnder.hu címen betölthető internetes oldalra vonatkozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hivatkozott honlapon a Zehnder Group további internetes oldalaira történő hivatkozásokat is talál, melyekre eltérő adatvédelmi szabályok vonatkozhatnak.

Az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) neve és címe:

Zehnder Hungary Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-218889

Adatvédelmi megbízott és elérhetőségei:

Andrei Leventcov

E-mail: andrei.leventcov@zehndergroup.com

Telefon: +35 840 673 1199 

Az Adatkezelő weboldalának további fejlesztése során előfordulhat, hogy szükségessé válik a jelen Szabályzat módosítása, melyről az Érintetteket Adatkezelő tájékoztatja.

Az internetes oldalon az adatkezelés az Érintett beleegyezésével történik. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását az ok megnevezése nélkül. A visszavonást tartalmazó nyilatkozatot az adatvédelmi megbízottnak kell megküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén (hírlevél esetében elegendő a hírlevélről való leiratkozás).

Az adatkezelés során az Adatkezelő figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletére (2016. április 27.) (GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.)
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.

2. Rögzített általános adatok

Adatkezelő internetes oldala az oldal betöltésekor minden alkalommal egy sor általános adatot rögzít, melyek némelyike (pl.: IP-cím) személyes adatnak minősül. Ezeket az adatokat és információkat a szerver naplófájljaiban rögzíti és tárolja a rendszer, melyek az alábbiak:

 • IP-cím;
 • A lekérdezés dátuma és ideje;
 • A GMT-időzónától való eltérés;
 • A kérés tartalma;
 • Hozzáférési státusz / http-státuszkód;
 • A lehívott adatmennyiség;
 • A kérést küldő internetes oldal;
 • Böngésző (nyelv és verzió adatokkal);
 • Operációs rendszer

A fenti adatok kezelése esetén nem kerül sor azok egy bizonyos személyhez történő hozzárendelésre. A fenti adatok rögzítése műszakilag indokolt, hogy megjeleníthessük Önnek az internetes oldalunkat és biztosítsuk az Ön számára a stabil és biztonságos hozzáférést. Naplózzuk a weboldalunkhoz történő valamennyi hozzáférést és a weboldalon elmentett adatok valamennyi letöltését.

 • Az adatkezelés célja a szolgáltatás minőségének és a felhasználói élménynek a magas szinten tartása, szükség szerint javítása.
 • Az adatkezelés maximális időtartama az adat rögzítésétől számított 3 év.
 • Az adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikkely 1. bek. 1) pont f) alpontja, illetve az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

3. Sütik és webes nyomkövetés

Weboldalunk úgynevezett sütiket (cookies) használ. Ezek az Ön számítógépén elhelyezett kis szövegfájlok, melyek onnan később ismét letölthetők. A sütik célja, hogy lehetővé tegyük a szolgáltatásainkba való bejelentkezést és testre szabjuk az Ön számára webes megjelenést. Internetes oldalunkat ezért sütik támogatják, melyek információkat gyűjtenek az alábbiakról:

 • Az Ön IP-címe,
 • látogatása napja és ideje,
 • látogatásainak száma,
 • az űrlapok használata,
 • az Ön keresési és megjelenítési beállításai,
 • a Kedvencekre vonatkozó beállítások weboldalunkon.

A sütik tárolási időtartama különböző, azok azonban bármikor szabadon törölhetők. Ennek jogi háttere a GDPR 6. cikkely 1. bek. 1) pont f) alpontja illetve az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az Ön által használt internetes böngésző megfelelő beállításával Ön mindenkor megakadályozhatja, hogy internetes oldalunk sütiket helyezzen el és tartósan letilthatja a sütik használatát. A már elhelyezett sütik továbbá bármikor törölhetők az internetes böngésző megfelelő parancsa vagy egyéb szoftverek segítségével. Erre minden ismert internetes böngésző esetén lehetősége van. Ha az érintett személy deaktiválja a sütik elhelyezését az általa használt internetes böngészőben, bizonyos körülmények között internetes oldalunk nem minden funkciója használható teljeskörűen.

Az alábbi sütiket és alkalmazásokat használjuk:

Süti/

alkalmazás

FunkcióKiállító és egyéb információk
_gaEz a süti a Google Universal Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés értékelésére szolgál az internetes oldalon.

Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gidEz a süti a Google Universal Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés értékelésére szolgál az internetes oldalon.

Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gatEz a süti a Google Universal Analytics webes elemző szolgáltatásé és az adatrögzítés korlátozására szolgál gyakran látogatott oldalak esetén.

Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmaEz a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés teljesítménymérésére ill. értékelésére szolgál az internetes oldalon.

Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmbEz a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés teljesítménymérésére ill. értékelésére szolgál az internetes oldalon.

Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmcEz a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés teljesítménymérésére ill. értékelésére szolgál az internetes oldalon. Működtetése a Google Analytics korábbi verziója segítségével történik.

Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmtEz a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és az adatrögzítés korlátozására szolgál gyakran látogatott oldalak esetén.

Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmzEz a süti a Google Analytics webes elemző szolgáltatásé és a felhasználói adatfolyamok ill. a felhasználói viselkedés teljesítménymérésére ill. értékelésére szolgál az internetes oldalon.

Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_dc_gtm_UA-%idEz a süti a Google Analytics elemző szolgáltatásé és arra használjuk, hogy kérési gyakoriságot lassítsuk. Amennyiben a Google Tag Manager helyezi el, elnevezése „dc_gtm <property-id>

Google LLC:

https://policies.google.com/privacy

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

wordpress_{hash}A WordPress bejelentkezéskor a wordpress_ {hash} cookie-t használja a hitelesítési adatok tárolásához. Használata az Administration Screen /wp-admin/ területre korlátozódik.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
wordpress_logged_in_{hash}Felhasználói munkamenet emlékeztető süti. A WordPress beállítja a bejelentkezés utáni wordpress_logged_in_ {hash} cookie-t, amely a legtöbb felület használata során jelzi, hogy Ön mikor van bejelentkezve, és ki Ön.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
wordpres_test_cookieEsetenként elhelyezhető ez a süti. A WordPress a wordpress_test_cookie cookie beállításával ellenőrzi, hogy a böngészőben engedélyezve vannak-e a sütik, hogy azok megfelelő felhasználói élményt nyújtsanak a felhasználók számára. Ez a süti a kezelőfelületen használatban van akkor is, ha Ön nincs bejelentkezve.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
wp-settings-{user_id}A testreszabásért felelős süti, mely a felhasználó wp-admin konfigurációjának megőrzésére szolgál. Az azonosító (user_id) a felhasználó egyedi azonosítója, mely az admin felület nézetének, és esetleg a fő webhely felületének testreszabását segíti.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
wp-settings-time-{user}A wp-settings-{user} beállítás idejét tároló süti.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
wp-saving-postA wp-saving-post egy automatikusan mentett süti, amely akkor jön létre, amikor egy üzenetet automatikusan mentenek a szerkesztőbe. Annak nyomon követésére szolgál, hogy van-e mentett üzenet az aktuálisan szerkesztett bejegyzéshez. Ha van ilyen, akkor a felhasználó részére visszaállítja a mentett adatokat.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
wp-postpass_{hash}A munkamenet fenntartására szolgál abban az esetben, ha egy bejegyzés jelszóval védett.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
wordpress_secÁltalános süti, mely a rendszer stabilitását segíti elő.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
comment_author_{HASH}A megjegyzés szerzője nevének nyomon követésére szolgáló süti, ha a „Mentse a nevemet, e-mail címemet és webhelyemet a böngészőbe a következő megjegyzéshez” parancs be van jelölve.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
comment_author_email_{HASH}A hozzászólás írója e-mailjeinek nyomon követésére szolgáló süti, ha a „Mentse el a nevemet, e-mail címemet és webhelyemet a böngészőbe a következő megjegyzéshez” parancs be van jelölve.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
comment_author_url_{HASH}A megjegyzés szerzője URL-jének nyomon követésére szolgál, ha a „Mentse el a nevemet, e-mail címemet és webhelyemet a böngészőbe a következő megjegyzéshez” parancs be van jelölve.https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/
woocommerce_cart_hashEz a süti segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma vagy adatai.https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/
woocommerce_items_in_cartEz a süti segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma vagy adatai.https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/
wp_woocommerce_session_Ez a süti minden ügyfél számára egy egyedi kódot tartalmaz az egyes vásárlók adatbázisában található kosáradatok megállapításához.https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/
woocommerce_recently_viewedA Legutóbb megtekintett termékek c. modult kezelő süti.https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/
store_notice[notice id]Ez a süti lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy elutasítsák a Store Notice értesítéseket.https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/
woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion]Ez a süti lehetővé teszi a felhasználók számára a Piactér javaslatainak elvetését, ha ezek engedélyezve vannak.https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/
woocommerce_dismissed_suggestions__[context]A javaslatok elvetésének számát rögzítő süti, ha ez a funkció engedélyezve van.https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/
tk_aiEz a süti egy véletlenszerűen generált, névtelen azonosítót tárol, mely csak az admin felületen (/wp-admin) látható. A felhasználó nyomon követésére használható, ha ez a funkció engedélyezve van.https://www.webroomtech.com/list-of-woocommerce-cookies/

4. Beépülő modulok (plug-ins)

Jelenleg az alábbi táblázatban szereplő közösségi média és egyéb beépülő modulokat (ún. plug-in) alkalmazzuk. Ennek során az ún. kétkattintásos megoldást alkalmazzuk, melynek segítségével internetes oldalunk meglátogatása esetén alapvetően nem adjuk tovább a személyes adatokat a szolgáltatónak. Ha Ön a megjelölt beépülő modul mezőre kattint és aktiválja azt, csak akkor kap információt a beépülő modul szolgáltatója, hogy Ön letöltötte online kínálatunk megfelelő weboldalát. Ekkor a jelen nyilatkozat 2 pontjában megnevezett adatok kerülnek átadásra. A beépülő modul szolgáltatója az Önről rögzített adatokat felhasználói profilként tárolja és azokat hirdetés, piackutatás és/vagy weboldalának testreszabott kialakítása céljából használja.

Ennek jogi alapja a GDPR 6. cikkely 1. bek. 1) pont f) alpontja illetve az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A beépülő modul szolgáltatója által rögzített adatokra és adatfeldolgozási folyamatokra nincs ráhatásunk. Azokra a harmadik fél vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata érvényes. A beépülő modul szolgáltató által végzett adatrögzítés és -feldolgozás céljára és terjedelmére vonatkozó további információkat a szolgáltatók alább felsorolt adatvédelmi nyilatkozataiban talál.

Beépülő modulSzolgáltató és adatvédelmi nyilatkozat
YouTubeGoogle LLC: https://policies.google.com/privacy
FacebookFacebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update
GoogleGoogle LLC: https://policies.google.com/privacy
MailchimpThe Rocket Science Group LLC: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

5. Hírlevél

Az Ön előzetes beleegyezésével hírlevelet küldünk Önnek, melyben értesítjük Önt legújabb ajánlatainkról.

A hírlevél megküldéséhez Önnek a teljes nevét és e-mail címét kell megadnia, melyet feliratkozása után a hírlevélről való leiratkozásig tárolunk. Az adatkezelés célja a tájékoztató- és marketingcélú üzenetek küldéséhez szükséges kapcsolattartás.

A hírlevél kézbesítésére vonatkozó beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről. A leiratkozást elvégezheti a valamennyi, hírlevelet tartalmazó e-mailben megtalálható, erre rendszeresített linkre való kattintással, külön e-mailben (istvan.toth@zehndergroup.com) vagy az impresszumban megadott elérhetőségek bármelyikére küldött üzenettel is.

A hírlevelek küldése a Mailchimp levelező rendszeren (https://mailchimp.com/) keresztül történik, a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok így átadásra kerülnek a Mailchimp szolgáltatás nyújtója, a The Rocket Science Group LLC részére [lásd bővebben: 4. Beépülő modulok (plug-ins)].

Az adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikkely 1. bek. 1) pont a) alpontja illetve az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 

6. Adatszolgáltatás, Kalkulátor

A jelen Szabályzat 2. pontjában rögzített adatokat, továbbá az Adatkezelő honlapján található, megrendelést segítő kalkulátor (a továbbiakban: Kalkulátor) használata során rögzített személyes adatokat az Adatkezelő továbbíthatja a Zehnder Group konszern többi tagjának, valamint az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló harmadik félnek, kizárólag a szerződés (megrendelés) teljesítéséhez szükséges mértékben.

A jelen Szabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul az adattovábbításhoz harmadik országban található partnerek számára is, amennyiben a megrendelés teljesítéséhez erre szükség van.

Az EU adatvédelmi alaprendelet 46. cikkely 2. bek. c) pontja illetve a Svájci Szövetségi Adatvédelmi Törvény (DSG) 6. cikkely 2. bek. a) pontja alapján a konszern társaságainál szerződéses szabvány adatvédelmi záradékokkal is biztosítjuk az adatok védelmét.

 • A Kalkulátor használata során az Adatkezelő rögzíti és kezeli:
 • az Érintett teljes nevét,
 • az Érintett e-mail címét,
 • az Érintett telefonszámát.

A Kalkulátorban történő adatkezelés célja a névre szóló árajánlat elkészítése és a kapcsolattartás, az adatkezelés időtartama legfeljebb az Adatvédelmi szabályzat elfogadásától számított 3 év.

Amennyiben a Kalkulátorban rögzített adatok továbbítása válik szükségessé az ajánlat elkészítéséhez illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatban, az adattovábbításról az Adatkezelő Adatvédelmi megbízottja dönt.

A Kalkulátorral kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Érintettek önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 

7. Adatbiztonság

Az Érintettek adatainak védelmében az adatátvitel során az Adatkezelő olyan biztonsági kódolásokat és többlépcsős belépési rendszereket használ valamint műszaki és szervezeti intézkedést foganatosít, melyekkel folyamatosan biztosítani tudja az internetes oldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legnagyobb biztonságát.

 

8. Az Ön jogai

Az Érintett kérheti:

a) a személyes adataihoz való hozzáférést,

b) a személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását

d) adatainak hordozását.

A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Érintett visszavonja GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

e) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díj felszámítása nélkül biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlansága vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett jogosult közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni postai levélben vagy e-mailen keresztül a rögzített elérhetőségek valamelyikén.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).