kalkulator

Mennyibe kerül a szellőztető rendszerem?

Konfigurálja hővisszanyerő szellőztető rendszerét, és kalkuláljon árakat!

5 év garancia Zehnder szellőztető rendszerre

5 év garancia feltételek

Az 5 év garancia Zehnder szellőztető rendszerekre abban az esetben jár a Magyarországon beszerelt teljes szellőztető rendszerre, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

5_év_garancia_Zehnder_elemek

Zehnder rendszer

A rendszer összes eleme Zehnder gyártmány, és minden elemét Magyarországon vásárolták. A magyarországi vásárlást bemutató számlát a regisztráció során el kell juttatni a Zehnder számára. A beépítést a beüzemelést végző szakember ellenőrzi.

5_év_garancia_Zehnder_terv

Jóváhagyott terv

A rendszer kiviteli tervét, vagy a Comfoplan programban készített kalkulációját el kell juttatni a Zehnder számára a kivitelezés megkezdése előtt. A Zehnder a tervet jóváhagyja, illetve véleményezi.

5_év_garancia_Zehnder_szerelés

Kivitelezés

A rendszert bárki beszerelheti, de a beüzemelést csak a Zehnder által megbízott szakember végezheti el, listájuk itt található. Több szakkereskedő partner ajánl ingyenes segítséget a rendszer beépítéséhez!

5_év_garancia_Zehnder_beüzemelés

Beüzemelési jegyzőkönyv

A beüzemlésről jegyzőkönyv készül, amit a Zehnder számára kell eljuttatni. A gép vásárlását az építkezés legvégső szakaszára érdemes időzíteni. A szellőzőgép nem használható az épület nedvességtartalmának csökkentésére az építkezés időszakában. A gépet a beüzemelő szakember indíthatja el legelső alkalommal.

5_év_garancia_Zehnder_karbantartás

Karbantartás

A rendszert az előírt módon ellenőrizni kell, ennek módja a rendszeres szűrőcsere és a 24 hónaponkénti ellenőrzés, tisztítás. Ezek elmaradásával a jótállás elveszik. Egyes forgalmazók nagy kedvezménnyel kínálnak csereszűrőket nagyobb kiszerelésben, érdemes ennek beszerzését megfontolni. Az ellenőrzéseket és a szűrőcseréket a szervízfüzetben kell vezetni. A szervízfüzet elvesztése, megrongálása a jótállás elveszítésével jár.

Jogviszony

A kiterjesztett garanciaidőt a gyártó szolgáltatja, nem az eladó. A jogviszony a gyártó és a felhasználó között jön létre, a felhasználó jelentkezésének (regisztrációjának) írásos elfogadásával. Az 5 év garancia Zehnder szellőztető rendszerre tehát nem automatikus szolgáltatás!

Regisztráció

Az előző pontokban említett dokumentumokkal a rendszert a Zehnder nyilvántartásba veszi. Erről írásos értesítést küld a vásárló számára, egyúttal kiadja a szervízkönyvet is.

Részletes leírás

1. A Zehnder Group Deutschland GmbH (a továbbiakban: Garanciavállaló) Magyarországon is szavatolja a vásárlónak / üzemeltetőnek (a továbbiakban: fogyasztó), hogy a komfort szellőztetésre szolgáló központi szellőztető rendszer meghibásodása ingyenesen kijavítja, ha a hiba oka bizonyíthatóan az anyag- és gyártási hibára vezethető vissza.

2. A jótállási idő 60 hónap. A jótállás a Zehnder szellőztető rendszer üzembe helyezésének napjától kezdődik. Az üzembe helyezés és a központi gép birtokbavétele között nem telhet el hat hónapnál több.

3. A garanciaigény követelményei: A Zehnder rendszer:
– a rendszer a gyártó irányelveinek megfelelően tervezett, a tervet a Zehnder írásban jóváhagyta
– kizárólag Magyarországon megvásárolt Zehnder komponensekből áll, beleértve a későbbi telepített alkatrészeket is
– az alkatrészek a Zehnder szerelési és üzemeltetési utasításainak megfelelően kerültek beépítésre
–  rendelkezik üzembehelyezési jegyzőkönnyvel, amelyet a Zehnder által jóváhagyott szakember hitelesített
– rendszeres szűrőcserének és karbantartásnak volt alávetve a Zehnder szellőztetőrendszerekre vonatkozó karbantartási tervének megfelelően, az erre vonatkozó igazolásokat a szervízfüzetben találjuk

4. Az 5 év garancia Zehnder szellőztető rendszerre megszerzéséhez az alábbi dokumentumokat és bizonyítékokat kell szolgáltatni:
– a fogyasztó nevére kiállított számlát a termékek beszerzéséről
– beüzemelési jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a beszabályozási jelentést, és az igazolást a termékek szakszerű beépítéséről is
– a Zehnder írásos vissszaigazolását a terv jóváhagyásáról
– hiánytalanul kitöltött regisztrációs űrlap (kérelem)
– a Zehnder írásos visszaigazolása a rendszer nyilvántartásba vételéről
– Szervizfüzet (a szervízfüzet elvesztése, megrongálása garanciavesztéssel jár)

5. A garancia nem vonatkozik a következőkre:
– A természetes kopásnak kitett alkatrészek (például szűrők), amelyeket a fogyasztónak kell rendszeresen cserélni.
– Nem megfelelő beszerelés, használat vagy külső hatások által okozott károk (pl. fagy, nem megfelelő tárolás, külső erőhatás, tisztítás és karbantartás hiánya, vis maior)

6. A kezes által garanciaként elismert hibák kijavítását úgy kell végrehajtani, hogy a garanciavállaló a megválasztása után ingyenesen javítsa meg a hibás alkatrészeket, vagy helytelen alkatrészekkel helyettesítse azokat. A beépített új alkatrészek a kezes tulajdonává válnak. A garancia a helyszíni helyzet felülvizsgálatának függvénye. A jótállási szolgáltatások nem hosszabbítják meg vagy nem újítják meg a Zehnder alkatrészekre vonatkozó jótállási időt.

7. A garancia nem vonatkozik azokra az igényekre, amelyek túlmutatnak az ingyenes hibaelhárításon. (pl. kártérítési igények)

8. A jótállási igényt a garanciavállalónak a regisztrációs űrlap beérkezésének napjától számított három hónapon belül kell megadnia

9. Ez a garancia független a Zehnder szellőztető rendszer eladójával szemben fennálló törvényes jótállási igényektől ,és más, az eladó és a fogyasztó között kötött a szerződésből eredő igényektől.

10. A garancia a garanciavállalónak független és önkéntes szolgálata, amely nem érinti az eladó és a vevő közötti minőségi megállapodásokat. Ezenkívül a Zehnder Group Deutschland GmbH általános értékesítési és szállítási feltételeit kell alkalmazni, amelyeket a zehnder.hu oldalon lehet megtekinteni.